BYENVINI | HAITIMYWAY RELIEF FOUNDATION BY GREGGLAH

OUR THOUGHTS & PRAYERS TO THE PEOPLE IN NEED

Home | The Foundation | Cash | Projects | Galleries | Officers | Get involved

Byenvini Sou HaitiMyWay

HAITIMYWAY OKDA Gregglah Relief Foundation se yon vwa dedye pou koz pep Ayisyen an. Sou patisipasyon aktif enpi angajman sipòte li yo, HaitiMyWay mande pou rekonèt kontribisyon sitwayen Ayisyen pote nan siksèt demokrasi ansanm ak gran libète ke moun toupatou an patikilye nan Amerik la ap jwi kounye a.
Anmenmtan HaitiMyWay pwofite denonse mizè ak move tretman Ayisyen kontinye ap sibi chak jou ki vini-ale.
HaitiMyWay kwèt tou ke Ayisyen merite bagay ki pi bon, enpi tout moun dwe fèt efo pou ede Ayiti soti nan eta mizerab jiskaske genyen bon chanjman dirab; chanjman dirab ki ap kreye kondisyon favorab pou yon rekonesans tout bon vre ak yon apresyasyon global pou sitwayen Ayisyen nan kelswa peyi oubyen kominote li frekante

  • MISYON HaitiMyWay se ede re-bati Ayiti atravè edikasyon ak amizman, ki yo menm jwen fòs yo nan yon entegrasyon ak angajman kominote Ayisyen lokal yo, ansanm ak lòt patizan nan lòt peyi, sitou moun ki ap viv nan peyi Etazini.


    • Nou genyen pou VIZYON yon Ayiti kote Ayisyen ki pa genyen ase lajan ak resous jwen yon bon edikasyon, jwen bon jan fomasyon enpi grandi nan tout diyite sosyal tankou jwen swen medikal, tankou patisipe nan avtivite fizik ak espÓtif pou yon pi bon devlopman mantal ak espirityel. Enpi, anretou benefisyè yo dwe kontinye travay, pote kore ak HaitiMyWay pou ede lòt jenerasyon ki ap vini yo devlope nan yon pi bon kondisyon de vi.

Mwayen pou rive nan Vizyon sa genyen ladan: Kèt, Kontribisyon pou peye ekolaj, enkadreman lekòl, legliz ak lòt entitisyon ki favorize devlopman endividi sa yo, enpi konstriksyon yon etablisman pèmanan ki genyen pou non RootFinders [MacheFouye].

An konklizyon, HaitiMyWay pre pou resevwa tout moun pwogresiv toupatou nan lemonn ki vle kontribye nan efo sa ki limenm vize pwogre kolektif kominote ayisyen alawonnbadè.

Silvouple, vini patisipe!
Poutet sa menm, envitasyon-an fet pou tout moun ki vle kontribye nan pwosesis sa a. Ke ou se avoka, biznisman, jounalis , travaye sosyal, atlet, atis , elev lekol ,ekriven oubyen yon lòt kalite pwofesyon, nou ap tann ou ak bra louvèt. Pran yon ti tan, ale li ak gade objektif HaitiMyWay vle reyalize yo nan paj sa. Ayiti bezwen ou. Ayiti bezwen nou tout.


Warning: include(../includes/in_footer_sponsors_1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/gregglah/public_html/haitimyway/foundation/kr/default.php on line 66

Warning: include(../includes/in_footer_sponsors_1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/gregglah/public_html/haitimyway/foundation/kr/default.php on line 66

Warning: include(): Failed opening '../includes/in_footer_sponsors_1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php56/lib/php') in /home2/gregglah/public_html/haitimyway/foundation/kr/default.php on line 66